Ida Christin Foss

[See below for English text]

Ida Christin Foss er utdannet fotograf fra Bilder Nordic School of Photography i Oslo. Hun er også utdannet sykepleier og adjunkt. Nå arbeider hun som frilansfotograf.

Som fotograf er det viktig for henne å opparbeide tillit til menneskene hun møter og fotograferer. Videre er hun opptatt av å fange detaljene og øyeblikkene, og formidle videre, slik hun ser det. Som motto og tanke bak har hun alltid med seg «husk å se det vakre» og «ingen er bare det du ser».

 • Bronse Landskonkurransen 2021, Norges Fotografforbund, kategorien «Portrett»
 • Avgangsutstilling Re:silience, Oslo og digital, juni 2020
 • Boken Viker/ Vikær 2020
 • Ett av coverbildene på boka «2680 Vågå Morten Krogvold workshop 1989-2019»
 • Hederlig omtale Norges Fotografforbund, Østfold-lauget 2019
 • Bronse Gullsnitt 17/18, kategorien «Eget arbeid»
 • Utstilling i Café Cicignon, Fredrikstad, pågående
 • Salgsutstilling hos Mass Design, 2018-2020
 • Hederlig omtale Norges Fotografforbund, Østfold-lauget 2018
 • Utstilling i Overlyssalen, Fredrikstad bibliotek, 2018
 • Årskalender Viker Vel, 2018

Relevant utdannelse

 • Pieter Ten Hoopen workshop, Online og Möllebo 2022
 • Ronny Østnes workshop, Værøy, september 2021
 • Canon Student Development Programme 2020
 • Bilder Nordic, 2 årig fotografutdannelse 2018-2020
 • Morten Krogvold workshop Vågå, trinn 2, oktober 2018
 • Morten Krogvold workshop Vågå, trinn 1, januar 2018

Behind the camera

Ida Christin Foss is a trained photographer from Bilder Nordic School of Photograpfy in Oslo. She is also a trained nurse and teacher. Now she works as a freelance photographer.

As a photographer, it is important for her to build trust in the people she meets and photographs. Furthermore, she is concerned with capturing the details and moments, and communicating further, as she sees it. As a motto and thought behind it, she always has with her «remember to see the beautiful» and «no one is just what you see».

 • One of the cover photos on the book «2680 Vågå Morten Krogvold workshop 1989-2019»
 • Honorable mention Norwegian Photographers’ Association, Østfold Guild 2019
 • Bronze Gold Section 17/18, category «Own work»
 • Exhibition in Café Cicignon, Fredrikstad, ongoing
 • Pictures for sale at Mass Design
 • Honorable mention Norwegian Photographers’ Association, Østfold Guild 2018
 • Exhibition in the Overlyssalen, Fredrikstad library, 2018
 • Annual calendar Viker Vel, 2018

Relevant education

  • Pieter Ten Hoopen workshop, Online og Möllebo 2022
  • Ronny Østnes workshop, Værøy, september 2021
  • Canon Student Development Program 2020
  • Bilder Nordic, 2 year photography education 2018-2020
  • Morten Krogvold workshop Vågå, stage 2, October 2018
  • Morten Krogvold workshop Vågå, stage 1, January 2018