«Å våge er å miste fotfeste en liten stund.
Å ikke våge er å miste seg selv.»

Søren Kierkegaard