Talerør:

Fra første dag som sykepleierstudent ble det påpekt at fra den dagen skulle sykepleieren være pasientens talerør, den som fremmet pasientenes sak. Da Norge som resten av verden, ble rammet av covid-19-pandemien i mars 2020, ønsket jeg å utforske hvordan det var å arbeide i frontlinjen. Jeg var i avslutningen av fotograf-utdannelsen min. Dess mer pandemien viste muskler, jo sterkere ble ønsket om å få være med å bidra. Hvordan kunne jeg nå få være et talerør?

Svaret kom da jeg fikk mulighet til å foto-dokumentere arbeidet som ble gjort i akuttavdelingene under pandemien. Dette ble min måte å få bidra på, å få være talerør, denne gangen for de ansatte. Ved å få vise frem den utrolige innsatsen som legges ned for alle som måtte trenge sykehusinnleggelse. Med dyp respekt og takknemlighet til alle dere som står i fronten i spesialisthelsetjenesten, takk!